Analiză firmă PDF Imprimare Email

logo2Fişierul ataşat conţine analiza situaţiei financiar patrimoniale a unei întreprinderi care are ca obiect de activitate producerea mobilierului din lemn.

           

 

Analiza a fost structurată pe criterii specifice:

 • Analiza structurii financiar – patrimoniale;
 • Analiza bonităţii financiare a întreprinderii;
 • Analiza echilibrului financiar al întreprinderii;
 • Analiza gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii;
 • Analiza cifrei de afaceri;
 • Analiza valorii adăugate;
 • Analiza profitului;
 • Analiza costurilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri;
 • Analiza costurilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri;
 • Analiza rentabilităţii;
 • Analiza riscurilor.
 Dintre situaţiile financiare prezentate, au fost supuse analizei cele aferente anului 1 şi cele aferente alternativei b a anului 2. Alternativele 2 a şi 2 c pot fi analizate ca exerciţiu, urmărindu-se modificările de performanţă generate de diferenţele în politicile adoptate.
 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik