Aplicație Deviz General Imprimare

devizAplicație informatică - suport în elaborarea devizului general, a devizelor pe obiecte și a altor situații solicitate prin HG 28 / 2008 aferent studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție sau proiectelor tehnice. Poate fi descărcată gratuit.

Pentru utilizare, este necesară disponibilitatea programului Excel, versiunea 2003 sau ulterioară. Rularea aplicației implică activarea în Excel a macro-comenzilor. În acest sens, în situația în care anterior nu au fost folosite pe calculator aplicații în Visual Basic for Applications, va trebui probabil să reduceți nivelul de securitate în Excel.