Aplicatie analiză financiară Imprimare

analizaScopul aplicaţieeste acela de a facilita analiza situaţiei financiare a întreprinderii. În realizarea acestui scop, aplicaţia prelucrează datele de intrare, asigurând elaborarea de situaţii financiare, calcularea unor indicatori specifici, compararea valorii acestora cu diferite valori de referinţă, reflectarea grafică a structurii şi dinamicii lor. Aplicația poate fi descărcată gratuit.

Fenomenul de globalizare susţine uniformizarea la nivel mondial a procedurilor de prezentare a informaţiilor financiar – contabile (prin modelarea standardelor internaţionale de contabilitate, a standardelor internaţionale de raportare financiară, a standardelor internaţionale de evaluare, etc.).            

Utilizând informaţia financiar  - contabilă, metodele şi tehnicile întrebuinţate în analiza financiară se adaptează continuu, pentru a păstra corespondenţa atât cu modalităţile de prezentare a informaţiilor – sursă, cât şi cu necesităţile de informare ale diferitelor grupuri de utilizatori. Aplicaţia are la bază tehnici de analiză financiară general acceptate în domeniu.  

Pentru utilizare, este necesară disponibilitatea programului Excel, versiunea 2003 sau ulterioară. Rularea aplicației implică activarea în Excel a macro-comenzilor. În acest sens, în situația în care anterior nu au fost folosite pe calculator aplicații în Visual Basic for Applications, va trebui probabil să reduceți nivelul de securitate în Excel.

  Aplicația a fost construită în concordanță cu reglementările contabile impuse prin OMF 306/2002, putând fi însă utilizată fără dificultăți pentru procesarea de date structurate conform cu OMF 1752/2005 sau OMF 3055/2009.

Indiferent de durata perioadelor de raportare, datele principale impuse de realizarea analizei sunt cele aferente bilanţului contabil şi contului de rezultate. În această privinţă, aplicaţia este prevăzută cu o fereastră de introducere a soldurilor şi rulajelor aferente conturilor din clasele 1 – 7. Sursa datelor necesară în acest caz este reprezentată de balanţele de verificare aferente perioadelor vizate.

 

Pentru facilitarea introducerii datelor, fereastra de introducere a fost creată după un format asemănător cu cel al balanţei de verificare. Concepţia ei a fost realizată urmărindu-se obiectivul de reducere a efortului operatorului. În acest sens, aplicaţia efectuează calculul mai multor componente ale balanţei de verificare, iar pentru datele obligatorii, se oferă indicaţii de introducere în conformitate cu funcţiile contabile ale fiecărui cont.

 

Pe seama datelor din balanţa de verificare (completate de la caz la caz cu date suplimentare specifice), aplicaţia elaborează o serie de situaţii financiare precum bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, tabloul fluxurilor de numerar.

 

Introducerea în aplicaţie a datelor din balanţa de verificare până la nivelul conturilor sintetice de gradul II asigură premisele unei analize detaliate. Pentru situaţiile în care balanţa de verificare nu este disponibilă, timpul disponibil este scurt sau o analiză detaliată nu este necesară, aplicaţia este prevăzută cu posibilitatea introducerii directe a datelor din bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere.

 

Indiferent de nivelul de detaliere a datelor financiar – contabile aferente conturilor din clasele 1 – 7, aceste date se impun a fi completate cu diverse alte specificaţii:

 

-          numărul de salariaţi;

 

-          durata unei perioade de analiză;

 

-          modul de repartizare a profitului;

 

-          modul de eşalonare a contractelor de credit sau leasing;

 

-          modul de structurare a cheltuielilor de exploatare după criteriul comportamentului lor în raport cu modificarea volumului de activitate;

 

-          indicatori macro-economici, etc. În finalul sesiunii de introducere a datelor se asigură o procedură de verificare a completării tuturor câmpurilor existente.           

 

În vederea sporirii relevanţei analizei financiare, calculul indicatorilor se realizează după o prelucrare prealabilă a datelor din rapoartele financiare oficiale. În acest sens, aplicaţia construiește  după proceduri specifice :

 

-          bilanţul financiar;

-          bilanţul funcţional;

 

-          8 modele de situaţii ale fluxurilor de numerar.

 

Modul de elaborare al bilanţului financiar şi funcţional poate fi vizualizat într-o formă analitică. În mod similar, situaţiile fluxurilor de numerar pot fi vizualizate fie în formă analitică, fie în formă sintetică, indicându-se modul de construcţie.            

Elaborate pe seama datelor furnizate de contabilitatea românească de angajament, situaţiile fluxurilor de numerar sunt afectate în mod inevitabil de mai multe dezavantaje specifice tehnicii de construcţie indirecte. Avantajul lor principal constă în aceea că prin intermediul aplicaţiei, ele pot fi elaborate rapid, în condiţiile în care includ la un nivel ridicat de detaliere totalitatea operaţiunilor realizate la nivelul perioadei.

Indicatorii specifici situaţiei financiare a întreprinderii sunt organizaţi pe criterii de analiză: 

1.a. Structura activului 

-          14 indicatori;

-          6 grafice; 

1.b. Structura pasivului 

-          10 indicatori;

-          3 grafice; 

2. Gestiunea resurselor

 -          18 indicatori;

-          8 grafice;

-          9 modele factoriale; 

3. Rezultate 

-          15 indicatori;

-          24 grafice;

-          8 modele factoriale; 

4. Randament 

-          15 indicatori;

-          8 grafice;

-          17 modele factoriale; 

5. Riscuri

-          14 indicatori; 

6. Echilibru

-          19 indicatori;

-          7 grafice; 

7. Bonitate 

-          13 indicatori;

-          2 grafice; 

8. Personal

-          7 indicatori;

-          6 grafice; 

9. Imobilizari

-          8 indicatori;

-          1 grafic.