Examen analiza PDF Imprimare Email

 

Fisierul atasat contine o lista cu criteriile de analiza (respectiv subiectele) de avut in vedere pentru partea aplicativa a examenului sustinut la Analiza economico - financiara. De asemenea, permite consultarea unor exemple de subiecte care presupun analiza pe bilant financiar.

 

În continuare, câteva example de intrebari grila - partea teoretica:

 

1. Valoarea adăugată asigură remunerarea:

a) furnizorilor de materii prime;

b) personalului;

c) clienţilor creditori;

d) furnizorilor de utilităţi.

 

 

2. Valoarea adăugată reprezintă:

a) valoarea vânzărilor aferente unei perioade;

b) diferenţa între veniturile din vânzarea mărfurilor şi consumurile intermediare;

c) surplusul de valoare rezultat la nivel de întreprindere prin utilizarea factorilor de producţie, peste consumurile intermediare;

d) produsul intern brut pe cap de locuitor.

 

 

3. Capacitatea întreprinderii de a produce valoare adăugată se măsoară cu ajutorul:

a) ratei valorii adăugate;

b) vitezei de rotaţie a consumurilor intermediare;

c) ratei interne de rentabilitate;

d) pârghiei de exploatare.

 

 

4. Consumurile intermediare nu includ:

a) cheltuielile cu materiile prime;

b) cheltuielile cu energia electrică;

c) cheltuielile cu personalul;

d) cheltuielile cu serviciile prestate de terţi.

 

 

5. Valoarea adăugată nu este distribuită către:

a) bănci;

b) acţionari;

c) stat;

d) furnizori.

 

 

6. Care dintre următoarele relaţii permite calcularea valorii adăugate:

a) Marja comercială + Producţia exerciţiului - Consumurile intermediare;

b) Marja comercială + Cifra de afaceri - Consumurile intermediare;

c) Marja comercială + Producţia exerciţiului – Cheltuieli cu materiile prime;

d) Marja comercială + Cheltuieli cu materiile prime - Consumurile intermediare.

 

  

7. Care din următoarele variante permite o cuantificare corectă a rezultatului exploatării:

a) Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare;

b) Cifra de afaceri – Consumuri intermediare;

c) Producţia execiţiului – Consumuri intermediare;

d) Cifra de afaceri – Cheltuieli aferente cifrei de afaceri?

 

 

8. Care din următoarele politici influenţează în mod direct rezultatul curent, dar nu influenţează în mod direct rezultatul exploatării:

a) Politica de provizioane a firmei;

b) Politica de amortizare a firmei;

c) Politica fiscală a statului;

d) Politica financiară a firmei?

 

 

9. Profitul net nu se repartizează către:

a) Acţionari;

b) Salariaţi;

c) Întreprindere;

d) Furnizori.

 

 

10. Care din următoarele politici influenţează în mod direct rezultatul exploatării:

a) Politica statului în materie de impozit pe profit;

b) Politica financiară a firmei;

c) Politica de amortizare a firmei;

d) Politica de dividend a firmei?

 

 

11. Sporirea ponderii unui sortiment cu nivelul profitului unitar programat inferior profitului mediu unitar programat duce la:

a) sporirea cifrei de afaceri;

b) sporirea profitului;

c) diminuarea profitului;

d) sporirea costurilor.

  

 

12. Care este momentul apariţiei cheltuielii cu materiile prime:

a) momentul achiziţiei materiilor prime;

b) momentul plăţii contravalorii materiilor prime;

c) momentul consumului materiilor prime;

d) momentul vânzării produsului finit.

 

 

13. Consumul de resurse poate fi reflectat prin:

a) costuri;

b) venituri;

c) deficitul brut al exploatării;

d) valoarea adăugată.

 

 

14. După felul activităţii consumatoare de resurse, cheltuielile pot fi clasificate în:

a) cheltuieli operaţionale, cheltuieli de finanţare, cheltuieli de investiţii;

b) cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, cheltuieli cu impozitul pe profit;

c) cheltuieli curente, cheltuieli de finanţare, cheltuieli excepţionale, cheltuieli operaţionale, cheltuieli de investiţii;

d) cheltuieli curente, cheltuieli de investiţii, cheltuieli excepţionale.

 

 

15. După dependenţa în raport cu volumul producţiei, costurile se pot clasifica în:

a) directe şi indirecte;

b) operaţionale şi de investiţii;

c) monetare şi nemonetare;

d) fixe şi variabile.

 

 

16. Care dintre următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt generate de activitatea de exploatare:

a)  cheltuieli cu impozitul pe clădiri;

b) cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor;

c) cheltuieli privind sconturile acordate;

d) cheltuieli privind activele cedate.

 

 

17. Care din următoarele politici nu influenţează în mod direct cheltuielile de exploatare:

a) Politica de provizioane a firmei;

b) Politica de amortizare a firmei;

c) Politica de personal a firmei;

d) Politica financiară a firmei?

 

 

18. Care dintre următoarele măsuri ar putea duce la diminuarea costului mediu:

a) creşterea consumului specific de materii prime;

b) reducerea volumului producţiei fizice;

c) modificarea structurii producţiei fizice în favoarea sortimentelor cu preţul de vânzare superior preţului mediu;

d) scăderea greutăţii specifice în structura producţiei fizice a sortimentelor cu costul unitar superior costului mediu?

 
© 2008-2011 levier.ro
elektrik