Proiect Investiții Imprimare

 

  • Detalii privind metodologia de elaborare a previziunii financiare pot fi accesate folosind următorul link (cu Internet Explorer):

Proiecția situațiilor financiare.

 

Structura proiectului de investiții pregătit pentru examenul de la programul AOA: 
1. Prezentarea firmei 

- domeniu de activitate;

- localizare;

- obiective în materie de cifră de afaceri, profit, piață deservită, etc.
2. Descrierea investitiei 
- prezentarea obiectivelor urmarite prin realizarea investitiei

- descrierea ciclului de exploatare avut în vedere (prezentarea fiecărei operațiuni, cu detalierea resurselor care se consumă);
- descrierea componentelor investitiei (capacități de producție, caracteristici tehnice necesare)

- evaluarea fiecărei compenente investiționale (anexare oferte de la furnizori) și constituirea unui buget investițional;
- reflectarea costurilor investitionale sub forma de deviz general elaborat cf. HG 28 / 2008 
- grafic de implementare a investitiei 
- surse de finantare utilizate pentru realizarea investitiei 
3. Analiza pieței 
- localizarea geografică a pieței;

- caracteristicile clienților;

- strategia de marketing (preț, produs, promovare, distribuție).
4. Proiectii financiare 
- prezentarea ipotezelor planificarii financiare

- previziunea veniturilor;

- previziunea cheltuielilor;

- bilanț previzionat;

- cont de profit și pierdere previzionat;

- tablou al fluxurilor de numerar operaționale previzionat.

Previziunile financiare vor acoperi primii 5 ani de exploatare a investiției. 
5. Analiza fezabilității financiare a investiției 
- VAN 
- RIR 
- IP 
- Raport incasari / plati 
- Perioada de recuperare 
- Analiza de senzitivitate. 

6. Analiza riscurilor

- identificarea principalilor factori de risc și descrierea condițiilor în care aceștia se manifestă, respectiv a modului în care își transmit influența asupra indicatorilor de fezabilitate financiară; accentul este pus pe factorii care induc o senzitivitate ridicată a indicatorilor de fezabilitate financiară;

- măsuri de evitare a manifestării factorilor de risc; măsuri de corecție în cazul acțiunii factorilor de risc.

Proiectul se elaborează individual. Investiția va fi realizată de o întreprindere nou-înființată, care nu va derula altă activitate operațională decât cea care presupune exploatarea investiției. Anul de implementare a investiției va fi 2015. Perioada de previziune explicită a exploatării investiției: 2016 - 2020. În structura surselor de finanțare folosite pentru finanțarea investiției vor fi incluse cel puțin următoarele: capital propriu, fonduri nerambursabile, credit bancar pe 5 ani.