Minimis 2013 PDF Imprimare Email

 

 

În data de 15 ianuarie 2014 se va redeschide sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul schemei de minimis.

Se vor acorda subvenții nerambursabile de până la 100.000 de euro pe proiect. Contribuția beneficiarului la valoarea investiției va fi 10%. Astfel, pentru o investiție în valoare de 110.000 euro, subvenția nerambursabilă primită va fi de 99.000 euro (90%), beneficiarul contribuind cu 11.000 euro.

Investițiile pot fi mai mici sau mai mari, în funcție de necesitățile afacerii. Pentru valori mai mari ale investiției, subvenția rămâne limitată la 100.000 euro, beneficiarul suportând diferența.

 

Fondurile disponibile vor permite finanțarea a 1200 – 1500 de proiecte la nivel național. Finanțările vor fi acordate în ordinea inversă a punctajului obținut. Ținând cont de modul de punctare, solicitanții cu șansele cele mai ridicate vor avea următorul profil:

oSunt întreprinderi înființate de cel puțin 1 an (în 2012 sau anterior);

oAu raportat profit la decembrie 2012;

oAu până la 9 angajați;

oÎși desfășoară activitatea în producție (mai puțin producția agricolă primară);

oPrin implementarea proiectului pot crea cel puțin 5 locuri de muncă;

oUnul dintre locurile de muncă nou-create va fi ocupat de un absolvent universitar, promoția 2013;

oInvestiția vizată prin proiect va fi realizată în mediul rural.

 

Fondurile acordate prin shema de minimis pot avea următoarele destinații:

oRealizarea de construcții (construcții noi, nu modernizări ale unor clădiri existente);

oAchiziția de construcții;

oAchiziția de utilaje, echipamente noi (inclusiv IT);

oAchiziția de mijloace de transport neînmatriculabile.

 

Investiția se impune a fi menținută minim 3 ani de la finalizare.

 

Dosarul depus pentru primirea acordului de finanțare include:

a)Cerere de acord pentru finanţare;

b)opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare;

c)certificat constatator, în original;

d)declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

e)certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată;

f)certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

g)situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificata;

h)plan de investiţii;

i)oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului, în cazul realizării de construcţii, în copie;

j)angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea de locuri de muncă până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei;

k)în cazul realizării de construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie;

l)actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie certificata.

 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik