Masura 121 PDF Imprimare Email

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole , a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Tipuri de beneficiari eligibili: asociaţii familiale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, grupuri de producători, etc.

 

Obiectiv general:

Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si îndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

 

Obiectivele specifice:

 • Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
 • Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

 

Obiectivele operationale:

Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii etc.

 

Contributia publica aferenta Masurii 121 este de: 991.827.895 Euro.

  

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzându-le si pe cele pentru protectia mediului;
 • Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte;
 • Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor în vederea respectarii conditiilor de mediu;
 • Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
 • Înlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înfiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
 • Înfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • Înfiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investitii pentru înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila;
 • Investitii în apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

  

Cheltuieli neeligibile:

 • Constructia sau modernizarea locuintei;
 • Achizitionarea de bunuri second-hand;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
 • Achizitionarea de teren;
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 • Contributia în natura;
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
 • Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
 • Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin masura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori";
 • Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
 • Investitii privind operatiunile de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
 • Investitii în sectorul de piscicultura si acvacultura;
 • Investitii în exploatatii de crestere a animalelor de blana;
 • Investitii pentru producerea pomilor de Craciun;
 • 19. Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

  

Valoarea maxima a cofinantarii publice este de 800.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu:

o 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare;

o 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural si în arii naturale protejate încadrate în reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);

o 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile noi având drept scop protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005) se prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007.

_ Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.200.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro.

_ Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia. Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

 

Comments 

 
+6 #1 Robert 2011-05-23 20:17
ma intereseaza masura 121 pentru apicultura tot ce as vrea e sa stiu de la a la z ce acte imi sunt necesare pentru acest proiect daca ma puteti ajuta va multumesc astept un raspuns
Quote
 
 
+1 #2 adelina 2011-09-12 13:34
si eu sunt interesata de masura 121 si tot asa...actele necesare in totalitate,de la A la Z.multumesc sper ca voi primi raspuns
Quote
 
 
+1 #3 ana 2011-11-11 13:35
Am peste 40 (48 ani)de ani , sunt apicultor autorizat si am si PFA -IN APICULTURA , DAR CA OBIECT SECUNDAR,... as dori sa accesez fonduri pe masura 121 in apicultura , pt. investitii in procesare, modernizare si ambalare a mierii.Daca imi puteti spune , care sunt pasii necesari pt. obtinerea fondurilor.Va multumesc.
Quote
 
 
-1 #4 Popica 2012-03-04 20:55
buna seara! As dori si eu sa accesez masura 121 ...si la fel procedura care trebuie urmata ...si sesiunea(interv alul ..cel mai apropiat) Multumesc ...O seara frumoasa
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik