POS DRU DMI 5.1 Imprimare

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1

„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

 

 

Depunere proiecte: 03 decembrie 2014 - 09 ianuarie 2015

 

Obiective operaţionale ale DMI 5.1:

· Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii;

· Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective;

· Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

 

Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiarii/partenerii eligibili sunt:

1. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi1;

2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi2;

3. Camere de Comerţ şi Industrie;

4. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare;

5. ONG-uri ;

6. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

7. Patronate şi organizaţii sindicale;

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

- minim 500.000 euro

- maxim 2.000.000 euro

 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 luni şi maxim 10 luni.

Activităţile proiectului trebuie să fie implementate la nivel multiregional, în minimum 2 regiuni de implementare din zone foste industrializate.

 

Membrii grupului tința trebuie sa aiba domiciliul/ resedinta in regiunile de implementare.

 

Grupul țintă al proiectului va fi de minimum 150 persoane.

Grupul tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul/reședința în zone fost industrializate și aparţin uneia din următoarele categorii:

  1. oPersoane inactive
  2. oPersoane aflate în căutarea unui loc de muncă
  3. oSomeri

 

 În cadrul categoriei de someri o atentie deosebită se acordă următoarelor categorii:

- Someri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;

- Someri peste 45 ani;

- Someri de lungă durată, tineri si adulti (tineri someri, 16-24 ani, după sase luni de la

intrarea în somaj si adulti someri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni).

 

Grupul tintă NU poate include persoane care au statutul de angajati.

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor fi promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea mai multor activităţi eligibile (precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare etc.). Participarea grupurilor ţintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

 

Activitățile proiectului pot include:

-  -  Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională şi plasare la locul de muncă

- Â-  Activități de formare profesională, care trebuie să implice minim 150 de cursanți.

-  -  Activități de stimulare a mobilității geografice.

- Â-  Asistență pentru începerea unei afaceri.

 

Participarea grupurilor tintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activitătii de informare si consiliere profesională sau de mediere pe piata muncii. Aceste activitati se vor desfasura numai în conformitate cu prevederile HG nr. 277 din 21 martie 2002.

Entitatea responsabilă cu furnizarea serviciilor de formare profesională =

o furnizor autorizat de formare profesională în baza legii 375/2002

sau

o furnizor autorizat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditat în baza HG 277/2002.

Cursurile de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare organizate se vor finaliza cu certificate de calificare / certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional (OG 129/2000).

 

Indicatori:

 

(a) Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate: minimum 50 persoane, din care:

- femei (minimum 47%)

- tineri (minimum 25%)

Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca valoare absolută. Pentru punctaj maxim => minim 61 de şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate.

 

(b) Indicatori de rezultat (result):

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi: minimum 60%.

Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca procent.

 

(a) Indicatori de rezultat (result):

- Număr de participanti la instruire: minimum 80% din numărul total aferent grupului ţintă. Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat in valoare absolută, nu ca procent. Pentru punctaj maxim => minim 90%.

- Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – minimum 5% din valoarea indicatorului suplimentar „Număr de participanti la instruire”. Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca valoare absolută. Pentru punctaj maxim => minim 7%.